Papers written by : Qinghai Hu
----(Written by:    Yuqiu Ke, Xiaofan Yao, Shenghong Hu*, Wei Guo, Qinghai Hu, Zhenli Zhu & Zhaochu Hu)
----(Written by:    Qinghai Hu, Zhiming Pan, Shovel Deen, Songshu Meng, Xueyu Zhang, Xiaoyan Zhang, Xin-an Jiao)
----(Written by:    Qinghai Hu, Xiangan Han, Xiaojin Zhou, Chan Ding, Yinyu Zhu, Shengqing Yu)
----(Written by:    Jing Tu, Fengying Lu, Shuang Miao, Xintao Ni, Pan Jiang, Hui Yu, Linlin Xing, Shengqing Yu, Chan Ding, Qinghai Hu)
----(Written by:    Fengying Lu, Shuang Miao, Jing Tu, Xintao Ni, Linlin Xing, Hui Yu, Ling Pan, Qinghai Hu)
----(Written by:    Qinghai Hu, Chan Ding, Jing Tu, Xiaolan Wang, Xiangan Han, Yunbing Duan, Shengqing Yu)
----(Written by:    Qinghai Hu, Xiangan Han, Xiaojin Zhou, Siyu Ding, Chan Ding, Shengqing Yu)
----(Written by:    Cuiping Song, Hongquan Wan, Shengqing Yu, Xiangan Han, Xusheng Qiu, Qinghai Hu, Lei Tan, Chan Ding)
----(Written by:    Qinghai Hu, Shuang Miao, Xintao Ni, Fengying Lu, Hui Yu, Linlin Xing, Pan Jiang)
----(Written by:    Qinghai Hu, Jing Tu, Xiangan Han, Yinyu Zhu, Chan Ding, Shengqing Yu)
----(Written by:    Xiaohong Guan, Juanshan Du, Xiaoguang Meng, Yuankui Sun, Bo Sun, Qinghai Hu)
----(Written by:    Xiaohong Guan, Juanshan Du, Xiaoguang Meng, Yuankui Sun, Bo Sun, Qinghai Hu)
----(Written by:    Qinghai Hu , Zhongjin Xiao, Xinmei Xiong, Gongming Zhou, Xiaohong Guan)
----(Written by:    Hui Zhang, Bin Zhao, Xiaoxu Han, Zhe Wang, Baogui Liu, Chunming Lu, Min Zhang, Jing Liu, Ou Chen, Qinghai Hu, Fanming Jiang, Hong Shang)