Papers written by : Osamu Arisaka
----(Written by:    Kenichi Kano, M.D., Osamu Arisaka, M.D.)
----(Written by:    Kenichi Kano, M.D., Osamu Arisaka, M.D.)
----(Written by:    Kenichi Kano, M.D., Utako Yamamoto, M.D., Yumi Yamada, M.D., Osamu Arisaka, M.D.)
----(Written by:    Kenji Miyamoto , Masahide Fujisawa, Tatsuo Tsuboi, Jun-ichi Hirao, Kenichi Sugita, Osamu Arisaka)
----(Written by:    Shigemi Yoshihara, Yumi Yamada, Toshio Abe, Kazuhisa Kashimoto, Anders Lindén, Osamu Arisaka)
----(Written by:    Osamu Arisaka, MD, PhD, Go Ichikawa, MD, PhD, Satomi Koyama, MD, PhD, Naoto Shimura, MD, PhD)
----(Written by:    Satomi Koyama, MD, PhD, Toshimi Sairenchi, PhD, Naoto Shimura, MD, PhD, Osamu Arisaka, MD, PhD)
----(Written by:    Osamu Arisaka, MD, Keijiro Yabuta, MD)
----(Written by:    Shigemi Yoshihara, Hiroshi Morimoto, Makoto Ohori, Yumi Yamada, Toshio Abe, Osamu Arisaka)
----(Written by:    Osamu Arisaka, Megumi Hoshi, Sanae Kanazawa, Michio Numata, Daisuke Nakajima, Shinko Kanno, Masaho Negishi, Kiyoshi Nishikura, Akihisa Nitta, Mariko Imataka, Takeshi Kuribayashi, Kenichi Kano)
----(Written by:    Osamu Arisaka, Madoka Arisaka, Yuko Nakayama, Sachi Fujiwara, Keijiro Yabuta)
----(Written by:    Megumi Iijima, Osamu Arisaka, Fumie Minamoto, Yasumasa Arai)
----(Written by:    Hideo Yamanouchi, George Imataka, Eiji Nakagawa, Akihisa Nitta, Naomitsu Suzuki, Jun-ichi Hirao, Hiroshi Suzumura, Hiroshi Watanabe, Osamu Arisaka, Mitsuoki Eguchi)
----(Written by:    Hideo Yamanouchi, George Imataka, Eiji Nakagawa, Akihisa Nitta, Naomitsu Suzuki, Jun-ichi Hirano, Hiroshi Suzumura, Hiroshi Watanabe, Osamu Arisaka, Mitsuoki Eguchi)
----(Written by:    Shigemi Yoshihara, MD, Yumi Yamada, MD, Toshio Abe, MD, Osamu Arisaka, MD)
----(Written by:    Kenichi Sugita, Junichi Hirao, Osamu Arisaka, Mitsuoki Eguchi)
----(Written by:    Shigemi Yoshihara, Sonomjants Munkhbayarlakh, Sohei Makino, Clyde Ito, Narantsetseg Logii, Sarangerel Dashdemberel, Hironori Sagarae, Takeshi Fukudaf, Osamu Arisaka)
----(Written by:    Shigemi Yoshiharal, Noriko Kannol, Hironobu Fukudal, Osamu Arisaka, Masahiko Arital, Kunio Sekinel, Koichi Yamaguchiel, Akira Tsuchidafl, Yumi Yamadagl, Toru Watanabehl, Toshio Shimizuil, Kiyoshi Nishikawajl, Toshiyuki Nishimutakl)
----(Written by:    Shigemi Yoshihara, Hironobu Fukuda, Toshio Abe, Mitsuhiro Nishida, Yumi Yamada, Noriko Kanno, Osamu Arisaka)
----(Written by:    Shigemi Yoshihara, Yumi Yamada, Toshio Abe, Osamu Arisaka)
----(Written by:    Shigemi Yoshihara, Yumi Yamada, Hironobu Fukuda, Takayoshi Tsuchiya, Mika Ono, Norimasa Fukuda, Noriko Kanno5, Osamu Arisaka)
----(Written by:    Makoto Watanabe, Shigemi Yoshihara, Toshio Abe, Mariko Oyama, Osamu Arisaka)
----(Written by:    Osamu Arisaka, Sachi Fujiwara, Keijiro Yabuta, Hiroshi Mokuno, Yasushi Mitugi, Noriko Miyake)
----(Written by:    Susumu Hagisawa, Naoto Shimura, Osamu Arisaka)
----(Written by:    Osamu Arisaka, MD, PhD, Satomi Koyama, MD, PhD, Go Ichikawa, MD, PhD, Katsura Kariya, MD, Ayako Yoshida, MD, Naoto Shimura, MD, PhD)
----(Written by:    Akihisa Nitta, MD, Hiroshi Suzumura, MD, PhD, Yoshiyuki Watabe, MD, PhD, Mayuko Okuya, MD, PhD, Daisuke Nakajima, MD, PhD, Hidemitsu Kurosawa, MD, PhD, Kenichi Sugita, MD, PhD, Osamu Arisaka, MD, PhD)
----(Written by:    Osamu Arisaka, MD, Atsuto Hosaka, MD, Keijiro Yabuta, MD)